«

»

Jul
19

A Garhwali Poem –अजुकि बात हुईं च आज लोग क्य बुना छन

अजुकि बात हुईं च आज लोग क्य बुना छन********

कवि -डॉ नरेन्द्र गौनियाल

अजुकि बात हुईं च आज,लोग क्य बुना छन.
ठुला मास्टर जि दारू पेकि,नाळी मा पड्यां छन.

खेती-पाती चौपट,पुंगड़ी-पटळी बांजि पडीं छन.
खुटों मा खुटा धरी,दिनरात सीरियल दिखेणा छन.

अजुकी बात हुईं च आज,लोग क्य बुना छन.
ब्याल़कि घसकटा ब्वारि,आज नेता बण्या छन.

यूंकि देखो क्य मत मरीं,बेशरम बण्या छन.
नौकरी-ठाठ-बाट वल़ा,बीपीएल बण्या छन.

अजुकी बात हुईं च आज,लोग क्य बुना छन.
अमीरों तै राहत,गरीबा कागज वखी फस्यां छन.

महंगाई कि मार,जनता लगीं सार,नेता सियाँ छन.
कतगै दा घचोरिकी बि निरभै,कूण सियाँ छन.

अजुकी बात हुईं च आज,लोग क्य बुना छन.
टिटपुन्ज्य बि अब त सबि,लाटसाब बण्या छन.

कूड़ी-पुंगड़ी बांजी,मन्खी लापता हुयां छन.
घर गौं मा सुंगर-बांदर,चौकिदरी कना छन.

अजुकी बात हुईं च आज,लोग क्य बुना छन.
बांजा खत्तों मा बल,अब त रिसौर्ट बणणा छन.

घिनुड़ी-घुघूती हर्चिगीं,अबाबील उड़णा छन.
घर-घर मा भितर जैकि,घोसला बणाणा छन.

अजुकी बात हुईं च आज,लोग क्य बुना छन.
सीधों कि कुगत अर, बदमाश आनंद कना छन.

डॉ नरेन्द्र गौनियाल …सर्वाधिकार सुरक्षित

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.