Tag Archive: पहाडा कि नारी

May
25

पहाडा कि नारी ! तू जाग-जाग !!

पहाड़ा कि नारी,पहाड़ा कि लाज . त्यारा कान्ध्यों मा, भार च आज. दरवल्य़ा ह्वैगेनी मर्द आज. तौंकू नि छा क्वी काम-काज. अपणा पति तू, जब बाट ल्हेली. ख़ुशी-ख़ुशी तू ,तब ही रैली. नारी तू जाग,जाग तू जाग. तिन बणोण खुद अपणो भाग. पहाड़ा कि बेटी,ब्वारी सूणि ल्यावा. नौनि-नौना तै तुम, खूब पढ़ावा. नौनि-नौना मा, नि …

Continue reading »

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.