Tag Archive: Humor

May
17

कौन कमबख्त गम हटाने को पीता है… हम तो

कौन कमबख्त गम हटाने को पीता है… हम तो – चबोड्या स्किट : भीष्म कुकरेती s = आधी अ – घराती प्रौढ़ – ये बख्तारु ! स्यु म्यार स्याळs नाक लाल किलै ? स्याळ – जीजा जी ! तुमर मरखुड्या समदीन ल्वाड़न म्यार नाक थींच दे। जीजा – नै नै समदि जी त गौ रूप …

Continue reading »

May
15

चाइनीज होटलम जैन मापो टोफू विदाउट स्प्रिंग अनियन

चाइनीज होटलम जैन मापो टोफू विदाउट स्प्रिंग अनियन – मजाक मसखरी : भीष्म कुकरेती – सि वै दिन ग्रेट संघाई चाइनीज होटलम भोजन छौ। उन मि चाइनीज , इटालियन , मैक्सिकन कुजीन भौत पसंद करदो किन्तु दुसरा मौणी मा अपर जेबन ना। अपण खीसा से विदेशी भोजन म मजा त नि आन्दु । हाँ त …

Continue reading »

Jan
31

झिंकड़ कटणै , झिंकड़ घटणै , लगुल चड़ाणै लगाणै संस्कृति

झिंकड़ कटणै , झिंकड़ घटणै , लगुल चड़ाणै लगाणै संस्कृति

Jan
29

ब्वार्युं भजण-भगण याने कुल कलह पुराण

Best of Garhwali Humor , Wits Jokes , गढ़वाली हास्य , व्यंग्य ) – ब्वार्युं भजण-भगण याने कुल कलह पुराण – कखला बखली पंडित ::: भीष्म कुकरेती – भजण , भजाण अर बिपदा मा भजन गाण मनुष्यौ नियति च। कुल कलह याने मुख्यतया सास-ब्वार्युं तनातनी। पैल जब तीन तलाक जन विषयों पर पंडित , पादरी …

Continue reading »

Jan
17

दिनेश कंडवाळौ ड्यार बसनणम भ्यूंळ -खड़िक मध्य करुणामय बातचीत किलै ? -

Best of Garhwali Humor , Wits Jokes , गढ़वाली हास्य , व्यंग्य ) – दिनेश कंडवाळौ ड्यार बसनणम भ्यूंळ -खड़िक मध्य करुणामय बातचीत किलै ? – चबोड़ , चखन्यौ , ककड़ाट ::: भीष्म कुकरेती बांदर – तुमन बि सूण बल साइकिलबाड़ी – किमसारौ , उदेपुरौ दिनेश कंडवाल रिटायरमेंट का बाद अपण गाँव बसणो आणु च। …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.